چه کنیم تا پیر نشویم

چه کنیم تا پیر نشویم

دکتر منصور نصیرکاشانی  گفت: عوامل زیادی در تسریع پیری پوست موثر است که از مهم‌ترین آن می‌توان به مسئله ژنتیک اشاره کرد. 

وی ادامه داد: از جمله عوامل محیطی که در پیری پوست تاثیر دارد تغذیه نامناسب، بی‌خوابی، استرس و اضطراب استفاده از دخانیات و در معرض آفتاب قرار گرفتن است. 

این متخصص پوست اظهار داشت: عوامل ژنتیک که باعث تسریع پیری در پوست می‌شود درمانی ندارد ولی در عوامل محیطی می‌توان با مراقبت‌های بیشتر از این مسئله پیشگیری کرد. 

وی افزود: ورزش یکی از عوامل مهمی است که می‌تواند در پیشگیری از تغییرات پوست تاثیر مثبتی داشته باشد. 

وی خاطرنشان کرد: توصیه می‌شود افراد با مصرف بیشتر میوه‌ها و سبزیجات و یا غذاهای آب‌پز از این پیری زود رس پیشگیری کنند. 

برای دوستان خود بفرستید

<p dir="rtl">دکتر منصور نصیرکاشانی&nbsp; گفت: عوامل زیادی در تسریع پیری پوست موثر است که از مهم&zwnj;ترین آن می&zwnj;توان به مسئله ژنتیک اشاره کرد.&nbsp;</p> <p dir="rtl">وی ادامه داد: از جمله عوامل محیطی که در پیری پوست تاثیر دارد تغذیه نامناسب، بی&zwnj;خوابی، استرس و اضطراب استفاده از دخانیات و در معرض آفتاب قرار گرفتن است.&nbsp;</p> <p dir="rtl">این متخصص پوست اظهار داشت: عوامل ژنتیک که باعث تسریع پیری در پوست می&zwnj;شود درمانی ندارد ولی در عوامل محیطی می&zwnj;توان با مراقبت&zwnj;های بیشتر از این مسئله پیشگیری کرد.&nbsp;</p> <p dir="rtl">وی افزود: ورزش یکی از عوامل مهمی است که می&zwnj;تواند در پیشگیری از تغییرات پوست تاثیر مثبتی داشته باشد.&nbsp;</p> <p dir="rtl">وی خاطرنشان کرد: توصیه می&zwnj;شود افراد با مصرف بیشتر میوه&zwnj;ها و سبزیجات و یا غذاهای آب&zwnj;پز از این پیری زود رس پیشگیری کنند.&nbsp;</p>