گواهینامه ها

۱۳۹۴

جایزه نهاد صنعتی ممتاز - استان قزوین

۱۳۹۳

جایزه رضایتمندی مشتری - انجمن مشتریان ملی ایرانی

۱۳۹۲

جایزه ممتاز صنفی - وزارت اقتصاد و دارایی ایران

۱۳۹۱

جایزه ایمنی محل کار - مدیریت دارو و غذای ایران

۱۳۹۰

جایزه نهاد صنعتی ممتاز - استان قزوین

۱۳۹۰

برنده تندیس نقره، برترین واحد صادر کننده محصولات آرایشی و بهداشتی در سال - وزارت صنعت و بازرگانی

۱۳۸۹

جایزه صنعت پیشگام - استان قزوین

۱۳۸۹

اولین برنده جایزه برترین واحد صادر کننده محصولات آرایشی و بهداشتی در سال - وزارت صنایع و بازرگانی

۱۳۸۹

اولین برنده جایزه برترین واحد صادر کننده محصولات آرایشی و بهداشتی در سال - استان قزوین

۱۳۸۵

جایزه دستاورد های سرکار خانم دکتر گلوبندی – استان قزوین

۱۳۸۲

جایزه CEO برتر سال – وزارت بهداشت ایران

۱۳۷۹

جایزه تحقیق و توسعه و مدیر فنی برتر سال - وزارت بهداشت ایران